loading

20 տարվա ուշադրություն սենսորային էկրանով կրպակների, ինքնասպասարկման տերմինալների և թվային ցուցանակների գովազդային մեքենաների վրա:

Self Service Kiosk Manufacturer's direct sales horizontal Android high-definition network LCD capacitor touch all-in-1 machine, display screen advertising query machine 1
Self Service Kiosk Manufacturer's direct sales horizontal Android high-definition network LCD capacitor touch all-in-1 machine, display screen advertising query machine 2
Self Service Kiosk Manufacturer's direct sales horizontal Android high-definition network LCD capacitor touch all-in-1 machine, display screen advertising query machine 3
Self Service Kiosk Manufacturer's direct sales horizontal Android high-definition network LCD capacitor touch all-in-1 machine, display screen advertising query machine 4
Self Service Kiosk Manufacturer's direct sales horizontal Android high-definition network LCD capacitor touch all-in-1 machine, display screen advertising query machine 5
Self Service Kiosk Manufacturer's direct sales horizontal Android high-definition network LCD capacitor touch all-in-1 machine, display screen advertising query machine 6
Self Service Kiosk Manufacturer's direct sales horizontal Android high-definition network LCD capacitor touch all-in-1 machine, display screen advertising query machine 7
Self Service Kiosk Manufacturer's direct sales horizontal Android high-definition network LCD capacitor touch all-in-1 machine, display screen advertising query machine 8
Self Service Kiosk Manufacturer's direct sales horizontal Android high-definition network LCD capacitor touch all-in-1 machine, display screen advertising query machine 9
Self Service Kiosk Manufacturer's direct sales horizontal Android high-definition network LCD capacitor touch all-in-1 machine, display screen advertising query machine 1
Self Service Kiosk Manufacturer's direct sales horizontal Android high-definition network LCD capacitor touch all-in-1 machine, display screen advertising query machine 2
Self Service Kiosk Manufacturer's direct sales horizontal Android high-definition network LCD capacitor touch all-in-1 machine, display screen advertising query machine 3
Self Service Kiosk Manufacturer's direct sales horizontal Android high-definition network LCD capacitor touch all-in-1 machine, display screen advertising query machine 4
Self Service Kiosk Manufacturer's direct sales horizontal Android high-definition network LCD capacitor touch all-in-1 machine, display screen advertising query machine 5
Self Service Kiosk Manufacturer's direct sales horizontal Android high-definition network LCD capacitor touch all-in-1 machine, display screen advertising query machine 6
Self Service Kiosk Manufacturer's direct sales horizontal Android high-definition network LCD capacitor touch all-in-1 machine, display screen advertising query machine 7
Self Service Kiosk Manufacturer's direct sales horizontal Android high-definition network LCD capacitor touch all-in-1 machine, display screen advertising query machine 8
Self Service Kiosk Manufacturer's direct sales horizontal Android high-definition network LCD capacitor touch all-in-1 machine, display screen advertising query machine 9

Self Service Kiosk Manufacturer's direct sales horizontal Android high-definition network LCD capacitor touch all-in-1 machine, display screen advertising query machine

 1. Sleek Metal Design: With a sturdy metal frame and sleek borders, our horizontal query kiosk offers both durability and elegance.

 2. HD 10-Point Touchscreen: Enjoy seamless interactions with our high-definition, 10-point capacitive touchscreen, perfect for multi-user scenarios.

 3. Customizable Screen Sizes: From 21.5" to 65", choose the perfect screen size for your space and needs.

 4. Personalized Appearance: Customize the color, shape, and logo to reflect your brand identity and create a unique visual impact.

 5. Flexible Stand Options: With adjustable and customizable metal stands, our kiosk can fit into any environment, from retail stores to corporate lobbies.

 6. Modular Functionality: Tailor the functionality to your specific needs with a range of customizable modules, ensuring maximum utility.

 7. User-Friendly Interface: Intuitive and easy-to-use interface design ensures a smooth user experience for all.

 8. Seamless Integration: Seamlessly integrate with existing systems or software to streamline operations and boost efficiency.

 9. Future-Proof Technology: Our query kiosk is built with cutting-edge technology, ensuring it remains relevant and up-to-date with evolving trends.

 10. Comprehensive Support: From installation to ongoing maintenance, our team provides comprehensive support to ensure your kiosk runs smoothly and meets all your expectations.

  Վայ ...!

  Ոչ մի արտադրանքի տվյալներ:

  Գնացեք Գլխավոր էջ
  Հարցրու մեզ հետ ։
  Պարզապես թողեք ձեր էլ.փոստը կամ հեռախոսահամարը կոնտակտային ձևում, որպեսզի մենք կարողանանք ձեզ անվճար առաջարկ ուղարկել մեր դիզայնի լայն տեսականու համար:
  Ինչո ՞ ւ ։
  Ոչ մի տվյալ
  Shenzhen Langxin Electron Co., Ltd.
  Shenzhen Langxin Electron Co., Ltd. ձեռնարկություն է, որը կենտրոնացած է սենսորային էկրանով կրպակների հասանելիության և զարգացման, նախագծման, արտադրության և վաճառքի վրա:
  Հեղինակային իրավունք © 2024  Shenzhen Langxin Electron Co., Ltd. - lifisher.com  | Ծննդոց
  Contact us
  whatsapp
  messenger
  contact customer service
  Contact us
  whatsapp
  messenger
  չեղարկել
  Customer service
  detect